Planstrategiens hensikt er å vise kommunens behov for planer innenfor en kommunestyreperiode. Det vil si hvilket planarbeid kommunen skal igangsette eller videreføre de neste tre årene. Kommunal planstrategi er en plan for planene. og skal være kommunestyrets styringsverktøy for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien viser utviklingstrekk og utfordringsbildet i Karlsøy kommune, og nederst i strategien vil du se oversikt over hvilke planer som skal utarbeides når. 

Dokumentene finner du her:

Kommunal planstrategi 2020-2023
Møteprotokoll med vedtak
Saksutredning