• Ansatte i pleie og omsorgstjenesten gis studiepermisjon med lønn 20 dager pr. år for sykepleiestudium. Forholdsmessig for delstilling. Øvrig permisjon gis etter behov men uten lønn.

  • Lønn sykepleier kr. 25.000,- høyere enn tariff for de som ikke har full ansiennitet. Kr. 15.000 over tariff for de med full ansiennitet.

  • Sykepleiere gis permisjon med 100 % lønn og dekning studieutgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver.

  • Alle sykepleiere har rett til 100 % stilling.

  • Gunstige statlige ordninger for Karlsøy som del av Nord-Troms, med nedskrivning studielån og skattefordeler.