• Lønn sykepleier kr. 20.000,- høyere enn tariff ved full ansiennitet.

  • Sykepleiere gis permisjon med lønn og dekning av studieutgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver.

  • Alle sykepleiere har rett til 100 % stilling.

  • Gunstige statlige ordninger for Karlsøy som del av Nord-Troms, med nedskrivning studielån og skattefordeler.