KARLSØY KOMMUNE 2020/21

SKOLE

Høst 2020

Dato

Innhold

Skoledager

 

August

13.8 og 14.8

Planleggingsdager 

 

11

17.08.

Skolestart

September

 

 

20

Oktober

7.10

Felles planleggingsdag (fridag for elevene)

21

8.10 og 9.10 

Høstferie

November

16.11 

Felles planleggingsdag (fridag for elevene)

20

Desember

18.12

Siste skoledag før jul

14

Antall skoledager høst 2020

  86

Vår 2021

Januar

4.1

Første skoledag etter jul

20

Februar

19.2     

Planleggingsdag

(fridag for elevene)

14

22. - 26.2

Vinterferie

Mars

29. - 31.3

Påskeferie

20

April

1. - 5.4

Påskeferie

19

Mai

 

 

 

13.5

Kristi himmelfartsdag

17

14.5

Fridag elever

24.5

2. pinsedag

Juni

 

18.6

Siste skoledag

14

Antall skoledager vår 2021                                                                                  104

Skoledager hele året  

190