Husbanken har utviklet en ny elektronisk løsning for startlån og tilskudd som gjør det enkelt for søkeren og mer effektivt for kommunene. Den elektroniske søknaden erstatter dagens løsning.

Tjenesten skal være så god at de aller fleste kan foreta hele søkeprosessen på egen hånd. Søknaden henter automatisk inn opplysninger om navn, adresse fra Folkeregisteret, kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret, formue, gjeld og to siste selvangivelser fra Altinn, aktive arbeidsforhold fra Aa-registeret, bostøtte fra Husbanken og boligopplysninger fra Kartverket.

Søkerne finner all nødvendig informasjon om startlån og om selve søknaden her.

Her finner du utfyllende informasjon både om hvem som er i målgruppen og hvordan man søker.

For hjelp og veiledning, ta kontakt med:

Næringskonsulent Laila B. Johansen  
laila.b.johansen@karlsoy.kommune.no
777 46 025 / 97963743