Søknadene skal sendes elektroniskSøknaden henter automatisk inn opplysninger om navn, adresse fra Folkeregisteret, kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret, formue, gjeld og to siste selvangivelser fra Altinn, aktive arbeidsforhold fra Aa-registeret, bostøtte fra Husbanken og boligopplysninger fra Kartverket.

Lånesøknadene behandles forløpende, så lenge det fins midler tilgjengelig.

Søkerne finner all nødvendig informasjon om startlån og om selve søknaden her.

Her finner du utfyllende informasjon både om hvem som er i målgruppen og hvordan man søker.

For hjelp og veiledning, ta kontakt med:

Boligkonsulent Laila B. Johansen  
laila.b.johansen@karlsoy.kommune.no
777 46 025 / 97963743

Startlån til boligetablering i Karlsøy kommune 2020

Karlsøy kommune ønsker å legge til rette for alle som planlegger å bygge eller kjøpe bolig. Derfor er Karlsøy blant de kommuner som yter mest i startlån pr. innbygger. Kommunen hadde mot slutten av 2019 mange utbetalinger av startlån som belastet tildelt  låneramme for 2020. Årets låneramme er i det vesentlige brukt opp. Mange søkere vil derfor dette år få avslag, ut fra at det ikke er mer midler igjen i startlånbudsjettet. Kommunen registrerer også at bankene har en restriktiv praksis med tildeling av boliglån. Dette har medført at kommunen har fullfinansiert mange boliger, med den konsekvens at årlig budsjett for startlån har blitt raskere oppbrukt.

Kommunen får tildelt ny ramme for startlån i 2021, og vi vil mot slutten av 2020 igjen kunne vurdere nye tilsagn om startlån.