Saksbehandler på startlån er kommunens egen boligkonsulent, se kontaktinformasjon nederst.

Hvordan går jeg frem for å søke?
Søknadene skal sendes elektronisk til Karlsøy kommune, ved bruk av søknadsskjema som ligger hos Husbanken.

Her finner du søknadsskjema, nyttig informasjon om startlån og hvordan man søker.

Søknaden henter automatisk inn opplysninger om navn, adresse fra Folkeregisteret, kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret, formue, gjeld og to siste selvangivelser fra Altinn, aktive arbeidsforhold fra Aa-registeret, bostøtte fra Husbanken og boligopplysninger fra Kartverket.

Behandling av søknad om startlån:
Lånesøknadene behandles fortløpende av en administrativ lånegruppe som består av Drifts- og Utviklingssjef, Helse- og sosialsjef og Økonomisjef i kommunen.
Vedtekter for startlån - Karlsøy kommune

Behandling av søknader skjer under forutsetning av at det finnes tilgjengelige midler.

For hjelp og veiledning, ta kontakt med økonomiavdelingen.