Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Etter at det er fattet et vedtak om deling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, må det i de fleste tilfeller rekvireres en oppmålingsforretning. Skjema for dette er tilgjenglig her: Lenke til kartverket 

Grensepåvisning

Hvis en eiendom ikke har koordinatbestemte grensemerker, eller for nedsetting av grensemerker som er fjernet må det rekvireres en oppmålingsforretning. Skjema er tiljgengelig her: Lenke til kartverket