Formålet med fondene er å støtte opp under tiltak og prosjekter som legger til rette for og bidra til samfunns- og næringsutvikling, verdiskapning og entreprenørskap. Målsetningen er flere lønnsomme arbeidsplasser, bo- og blilyst og økt tilflytting.

Søknadsfristene er 4 uker før hvert formannskapsmøte.

Frister for 2024:

  • 16. februar - formannskapsmøte 20. mars
  • 26. april - formannskapsmøtet 29. mai
  • 1. august - formannskapsmøte 4. september
  • 1. oktober - formannskapsmøte 6. november

Kulturnæringer har søknadsfrist 15. mai.

Les mer om hvilke tilskuddsordninger dere kan søke på og hvordan søke: Tilskuddsordninger