Vannet vårt er trygt å drikke. Vi tar kontinuerlige prøver av drikkevannet for å sørge for at du får vann med høy kvalitet i springen din. Hvis det oppstår situasjoner som gjør at vannet ikke skal drikkes, varsler vi deg. 

Klikk i kartet for å se prøveresultatene.