Opprettelse av ny grunneiendom - Bolig- eller fritidstomt

Fradeling av en eiendom er et søknadspliktigt tiltak etter plan- og bygninslovens § 20-1 bokstav m, og det er eier eller de som fremgår av lov om eigedomsregistrering § 9 som fremmer søknad.

Veilder for fradeling finner du her PDF document ODT document .

Dispensasjon ved opprettelse av ny grunneiendom

Fradeling av tomt til bolig- eller fritidsformål vil i de fleste tilfeller være avhenging av dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. Kart tilhørende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er tilgjengelig via kommunekart.com.

Veileder for dispensasjon finner du her. PDF document ODT document

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her.

For dispensasjonssøknad kan skjema i dispensasjonsveilederen PDF document ODT document benyttes.

Nabovarslingsskjema finnes hos direktoratet for byggkvalitets skjemaside.