Oppdatering 13.05.2020

Det er fortsatt ingen som er testet positiv for Covid 19 i Karlsøy kommune. Nasjonale medier rapporter at Karlsøy kommune har to registrert smittede. Dette er riktig i den forstand at det er to positive tester for personer med folkeregistrert adresse i Karlsøy. Disse personene oppholder seg derimot ikke i Karlsøy kommune og er testet andre steder i landet. Disse følges opp av helsevesenet på de stedene de faktisk befinner seg. 

Nytt 22. april

Det er fortsatt ingen forandring i smittesituasjonen i Karlsøy kommune. Det er èn registrert smittet, som er folkeregistrert i Karlsøy kommune, men som ikke oppholder seg her for tiden. Retningslinjene for hvem som skal testes er nå endret noe og omfatter nå også ansatte, barn eller elever ved barnehage eller skole med symptomer på luftveisinfeksjoner.

Fra 20. april åpnet barnehagene i Karlsøy kommune og fra 27. april åpner skolene for 1. til 4. klasse. Generell informasjon om dette finner du i avsnittet om barnehager og skoler lengre ned i denne artikkelen.

I tillegg åpnes det for konsultasjoner ved helsetjenester utover vanlig legetjeneste. Det gjør at vi nå åpner Rådhuset for personer som skal møte på slike konsultasjonstimer. Dette kan du lese mer om lenger ned i denne artikkelen under avsnittet «Begrenset adgang ved Karlsøy rådhus».  

Nytt 15. april

Det er ingen forandring i smittesituasjonen i Karlsøy kommune. Det er 1 registrert smittet som er folkeregistrert i Karlsøy kommune, men som ikke oppholder seg her for tiden. Gjennom påsken har det ikke vært stor testaktivitet da behov for testing ikke har vært til stede. Det som er av større endringer er kommet fra nasjonale myndigheter ved at det er varslet om åpning av barnehager og delvis åpning av skoler i de kommende ukene. Informasjon om hvordan dette gjennomføres i Karlsøy vil bli sendt til de som benytter seg av barnehagetilbud og/eller som har barn i 1. til 4. trinn på skolen. Generell informasjon om dette finner du i avsnittet om barnehager og skoler lengre ned i denne artikkelen.

 

Generelt informasjonsbehov hos befolkningen (oppdatert 14.04)

Informasjonsbehovet er stort ut i befolkningen og det har vi stor forståelse for. Derfor er det viktig å presisere at vi oppfordrer til å benytte seg av de nasjonale informasjonskanalene når vi har generelle spørsmål om Koronaviruset og nasjonale føringer. Følgende nasjonal nettsteder oppdaterer informasjonen sin fortløpende.

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

helsenorge.no

I tillegg vil vi legge ut informasjon på denne siden fortløpende om tiltak som har direkte påvirkning på lokalsamfunnet her og synliggjøre informasjon som mange har spørsmål rundt. 

Dersom du har konkrete spørsmål om de tiltak som er innført lokalt eller andre spørsmål om som du mener beredskapsledelsen i Karlsøy må/bør svare på, kan disse sendes inn til oss ved å benytte 
e-postadressen: kontakt@karlsoy.kommune.no

 

Besøk til våre institusjoner (oppdatert 23.03)

 • Det innføres besøksforbud på alle våre helseinstitusjoner. Det oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid forhåndsavklares med institusjonen/boligen.

Vi tar vare på dine kjente og kjære i denne tiden som best vi kan. Vi oppfordrer deg til å sende en hilsen, gjerne et håndskrevet, skannet brev, bilder eller annen hilsen i stedet for besøket.
Vi skal sørge for at hilsningen blir overbrakt personlig. Slike hilsner kan sendes på e-post til den avdelingen beboeren er på:

KARLSØY OMSORGSSENTER

 

Se vår hjemmeside www.karlsoy.kommune.no for mer informasjon om våre bo-enheter i kommune. Her finner du også link til sykehjemmets side blant annet med telefonnummer og informasjon om hver avdeling.
Det er også mulig å sende post til oss:

Karlsøy sykehjem, Rådhusveien 21, 9130 HANSNES

PU-TJENESTEN BRYGGETUNET
Bryggetunet, Langsundveien 10, 9130 HANSNES

E-post Liv Skogvold

HJEMMESYKEPLEIEN, KARLSØYHEIMEN OG HELGØYHEIMEN, VANNVÅG BOSENTER:

E-post Hansnes
E-post Vannøy

 • Rådhuset stenger for publikum. Ordinære henvendelser til kommunen kan skje pr. telefon 77 74 60 00 ,
  e-post  postmottak@karlsoy.kommune.no eller via kommunens Facebook-side. Kontaktinformasjon finner dere på vår hjemmeside.
   
 • Det presiseres at legekontoret på rådhuset fortsatt er åpent.

Gjeldende nasjonale retningslinjer for testing av personer for Koronasmitte (oppdatert 30.04)

Karlsøy kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for testing ved mistanke om koronasmitte. 

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:  

 1. Pasient med behov for innleggelse. 

 1. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon. 

 1. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 

 1. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*. 

 1. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise. 

 1. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. 

 1. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19. 

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende. 

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier. 

For de som har lettere luftveissymptomer anbefaler vi at man venter i to døgn og ser an situasjonen før man blir testet. Ta kontakt med legekontoret på telefon for og avtale nærmere.  

 

Du som har blitt testet på grunn av mistanke om Covid 19 skal:  

 • Ikke gå ut hjemmefra  

 • Holde helst avstand fra andre i huset 

 • Hvis mulig bruke eget bad og rom  

 • Vaske bord, benker og dørhåndtak flere ganger om dagen. 

 • Noen må hjelpe deg og handle  

 • De du bor sammen med skal være i karantene 

Prøvesvar kommer etter rundt to døgn. Er prøven negativ så skal du fortsatt holde deg hjemme i minst ett døgn etter at du føler deg helt frisk.  

Skriv ned alle de som du har vært i kontakt med fra nå og til de siste 24 timer før du ble syk. Skriv ned hvor du traff de og hvor lenge.  

Gjeldende regler for hvem som skal være i karantene (oppdatert 05.05)

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Karlsøy kommune. 

Nasjonale karantenebestemmelser

 • Det er gjort endringer i karantenereglene etter at ny kunnskap viser at Covid 19 er mest smittsom helt i starten av sykdomsforløpet. Tiden for nærkontakter er derfor økt fra 24 til 48 timer. Det betyr at dersom man blir tester skal man skrive ned alle man har vært i kontakt med siste to døgn.
 • Tid i karantene forkortes fra 14 til 10 dager. 
 • Personer som har hatt Covid 19 trenger ikke og være i karantene de påfølgende seks månedene
 • Personer som er nærkontakter til personer med PÅVIST smitte skal også gå i hjemmekarantene. Disse vil bli ivaretatt av helsepersonell som vil gi videre instrukser.
 • Helsearbeidere som er i samme husstand som personer, som etter ovenfor nevnte kriterier, skal være i karantene skal også i karantene.

Når man blir omfattet av karantenereglene betyr dette at man skal holde seg hjemme og:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • Unngå å gå i butikken så langt det lar seg gjøre. Er du i karantene bør du forsøke å finne en løsning hvor andre kan gjøre de innkjøp som må gjennomføres.
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre.

Det betyr altså at du kan gå ut å lufte hunden din i områder hvor du ikke er i kontakt med andre mennesker, du kan gå deg en tur der du vet at muligheten for å møte andre er liten. Skulle du møte noen når du er utenfor hjemmet ditt, så hold avstand og be eventuelt den du møter om ikke å komme nær deg. Slik situasjonen er nå i samfunnet bør man ikke føle behov for å skjule at man er i karantene. Det viktigste nå er at vi gjør det vi kan for å unngå å potensielt smitte andre eller bli smittet av andre.

Les her om hvordan man skal forstå begrepene hjemmekarantene og hjemmeisolasjon 

 

Nasjonale retningslinjer for arrangemer og samlinger på offentlig sted (oppdatert 05.05)

Fra 7. mai er det igjen tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, under forutsetning at arrangementet har en ansvarlig arrangør.

Kommunale bygg kan ikke brukes til slike arrangement og samlinger av folk, uten etter særskilt tillatelse fra kommunen.

Krav til slike arrangement:

 • Ansvarlig arrangør med oversikt over hvem som er tilstede.
 • Minst en meter avstand mellom personene.
 • Øvrige smittevernregler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter følges. Ansvarlig arrangør må følge opp dette.

Nasjonalt forbud mot kultur og idrettsarrangement som ikke kan ivareta kravene i Covid 19 Forskriften vil gjelde foreløpig fram til 15. juni. Dette innebærer bl.a.:

 • Forbud mot kulturarrangement hvor personer møter fysisk.
 • Forbud mot organisert idrett innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i en gruppe, og avstand på minst en meter ikke kan overholdes.
 • Forbud mot organisert  idrett med bruk av felles utstyr og/eller garderober.

Se nærmere informasjon fra nasjonale myndigheter:

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Informasjon om barnehager og skoler (oppdatert 15.04)

Fra 11. mai er alle skoler og barnehager i Karlsøy kommune åpne. Noen tilpasninger er gjort for å kunne opprettholde trygge og gode miljøer for barn, ansatte og foresatte i forhold til smittevern. Disse tilpasningene er informert til aktuelle brukere på de ulike enhetene.

Begrenset adgang ved Karlsøy rådhus (oppdatert 21.04)

Fra om med 12. mars ble det innført stenging av Rådhuset for publikum. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du fortsatt kan kontakte kommunen uten å møte opp på Rådhuset.

 • Ordinære henvendelser til kommunen kan skje pr. telefon 77 74 60 00 , e-post  postmottak@karlsoy.kommune.no eller via kommunens Facebook-side. Kontaktinformasjon finner dere på vår hjemmeside.
   
 • Det presiseres at legekontoret på rådhuset fortsatt er åpent. De som skal til avtalt timebesøk kan gå inn gjennom hovedinngang som vanlig. Er du syk og mistenker at man kan være smittet  man ta kontakt med lege før man møter opp. De vil gi deg informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Fra og med 27. åpnes det opp for bruk av flere tjenester i samfunnet (se regjeringens oversikt) og det vil da være flere tjenester tilgjengelig på rådhuset.

Da åpnes det også for at personer med timeavtale hos henholdsvis tannhelsetjenesten, fysioterapeut, helsesykepleietjenesten og kommunepsykolog får tilgang.

Følgende ordning for gradvis åpning av Karlsøy rådhus innføres fra mandag 27. april:  

 1. Det er fortsatt kun hovedinngangen som kan benyttes
 2. Venterommene vil midlertidig være etablert i atskilte deler av kantinearealet. Tannhelsetjenesten har eget venterom som kan benyttes.
  Dette for å unngå unødig opphopning utenfor de respektive tjenesteområdene.

Servicekontoret og øvrige tjenester ved rådhuset er fortsatt stengt for publikum.
 

- For de som har behov for tjenester fra NAV gjelder følgende:

 • Post til NAV kan legges i kommunens postkasse ved ytterdøra. Dette gjelder også søknader om økonomisk sosialhjelp. Søknadsskjema kan lastes ned her. Husk konvolutt, og merk med «NAV».

Du kan kontakte NAV på andre måter også:

 • dialog i digital aktivitetsplan
 • ​skriv-til-oss-funksjonen på nav.no
 • vakttelefon 406 32 467.

NAV Karlsøy ringer deg gjerne opp, eller vi kan lage et videomøte med deg. Du kan delta i videomøte fra nettbrett, pc eller smarttelefon.

 

- Treningsstudio hos Kurts Fysikalske institutt er stengt for bruk.
- Har du spørsmål til Kirkeverge eller Sokneprest ber vi om at de kontaktes pr. telefon i første omgang. Deres kontorer er omfattet av Rådhuset nedstegning.

Informasjon som gjelder barn, unge og gravide (oppdatert 20.03)

Kontakttelefon for barn, unge og foreldre i Karlsøy kommune.

Barne og familieavdelingen ønsker å være tilgjengelig for familier som kanskje opplever denne nye livssituasjon som vanskelig og utfordrende.

 kontaktelefon for barn.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakttelefonen er åpen hele døgnet.

Kommunepsykologen har også laget et skriv med tips til foreldre

Denne kan dere laste ned her 


Til barn, foresatte og gravide som har timeavtale på helsestasjonene

Konsultasjoner utenom de som skal ha vaksiner, er utsatt inntil videre. Barn som trenger ekstra oppfølging, får det etter avtale. Ellers er vi tilgjengelig for rådgivning og veiledning på telefon og over nett ved behov på hverdager.

Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ta kontakt med helsestasjonen eller.

Johansen-Grimstad
Hege
Ledende helsesøster
 
90 57 14 40
Weum
Maren
Helsesøster
 
91 87 14 04
 
Andre råd og øvrig informasjon

Siden situasjonen er i stadig endring vil det kunne komme endringer i de rådene som gis. Det er derfor lurt å følge med på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller her på kommunens nettsider.

Informasjon til næringsdrivende i Karlsøy (oppdatert 01.04)

Karlsøy kommune ber først og fremst næringsdrivende om å følge med på de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter. Folkehelseinstituttet har laget egen informasjon til næringslivet

Karlsøy kommune vil påpeke nødvendigheten av de tiltak som regjeringen har satt i verk fra og med 12.mars 2020. Et av de er karantene for de som har vært på reise utenfor Norden etter 27/2.

Det er trolig slik at dette vil gjelde for flere ansatte i bedriftene. For Karlsøy kommune, som arbeidsgiver, gjelder dette flere som nå er hjemme i karantene.

Det har vært sendt ut informasjon direkte til bedrifter, som ber om strengere karantenevilkår enn det Folkehelseinstituttet har innført. Vi ber bedriftene følge de karanteneregler som er skissert i avsnittet om karanteneregler for Karlsøy kommune.

Dette er et av de viktigste tiltak for å begrense smittespredning, og kommunen anmoder alle arbeidsgivere om å foreta nødvendige tiltak for å gjennomføre denne bestemmelsen.

Helsenorge.no har hele tiden oppdaterte retningslinjer for karantene

Her finner man oppslag og informasjon knyttet til Korona-situasjonen på ulike språk

 Kommunen anmoder bedrifter om å så langt som mulig unngå samlinger med mer enn 15 mennesker.

 • Kommunen anmoder om at bedrifter bistår med informasjon til sine ansatte, og hjelpe ansatte med å finne relevant informasjon.
 • Kommunen anmoder bedriftene om å forsterke rutiner med renhold, og at kontaktflater som ofte berøres desinfiseres, minst to ganger daglig.
 • Spørsmål og henvendelser kan rettes til epost eller telefon 77 74 60 43

Information in English (updated 16.03)

Info and advice: Corona viral disease: Covid-19

We are now in a situation where we must aknowledge that the Covid-19 (Koronavirus) has spred itself into the general population in Norway. As this is written (17.03.2020) there are no known cases of Covid-19 infections in Karlsøy kommune. It is now important that those who may be infected contain themselves at home and avoid contact with others so that we limit the danger of spreading this virus into the local population.

There has been enforced strict rules for quarantine in Norway and Karlsøy kommune has enhanced these rules. These rules are as follows:

 • All foreigners that has arrived in this area later than the 9th of march shall imidietly be quarantined for 14 days from the day they arrived. This applies also to nationals that has been traveling abroad or in the regions Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

We are now in a state where we know that the virus ha spread in to the population without a known source of infection. The most important now is that people that can be infected stay in quarantine so that the chance of infecting others are reduced. It is also important that we detect infections within the groups that are most vulnerable to the virus and within the health personal that shall take care of these groups.

These people are to be tested for the Covid-19 virus:

 • Patients with respiratory infections that is to be hospitalized
 • Patients in hospitals or other healtcare
 • People working in healthservices that work close to or with paitenttreatment that expirience acute repiratory infections
 • Patients with acute respiratory infections that has been in close contact with persons with confirmed Covid-19 infection. This will be determened by the doctor.

Please, do not show up without an appointment. We strongly urge you to call first.


For advice and appointment, call (+47) 116 117.

For more information about koronavirus covid-19, see information from the World Health Organization (WHO).

Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health

Tidligere henstillinger fra Ordfører

Denne henstillingen ble sendt ut 24. mars

God morgen Karlsøyværinger!

Etter en hel uke hvor hjemmeundervisning, karantenebestemmelser, smittevernregler, lockdown, hamstring og hytteforbud har dominert ordforrådet vårt, så er det mandag igjen.
i tillegg har utrolig mye vær hamret over oss den siste tiden, det er nesten så man skulle tro at man er gandet her nord.

Likevel er det lyspunkter, mange lyspunkter! Våre lærere og elever møtte utfordringen med strak arm, nå får vi mye igjen for vår satsing på digitale undervisningsverktøy.

Vårt fantastiske helsepersonell sørger for at våre brukere får den hjelp og omsorg de har behov for. På Rådhuset er det stille i gangene, fordi mange tar sine arbeidstimer hjemmefra. Så regninger blir betalt, henvendelser blir besvart, byggesaker blir behandlet, det blir lønn til alle.

Kommunestyret har hatt ekstraordinært fjernmøte, og skal torsdag denne uken avholde ordinært formannskapsmøte, dog via Skype. Det er viktig at vi kommer oss i gjenge, også politisk.

Våre ansatte i driftsavdelingen tar seg av bygninger, snøen blir måket, vedlikehold blir gjort. Mange hverdagsoppgaver blir fortsatt gjort.

Rundt i kommuner brøytes og strøs det, på fylkesveier og kommunale veier.

Rundt i kommunen har butikkene åpent som vanlig. Lite hamstring i øykommunen, folk er fornuftige. Mange frivillige har meldt seg for å hjelpe de som er i en situasjon hvor de akkurat nå trenger bistand.

Fra omtrent alle våre rundt tusen hytteeiere er det stor forståelse for den situasjonen vi er i, det er godt å oppleve. Vi vet enda ikke hvor lenge denne situasjonen skal vare, men vi har taklet det bra så langt. Når dette er over så skal vi alle sammen gå videre ilag, og fortsatt ha omsorg for hverandre.

Jeg vil dele noen tanker fra min øverste leder i det sivile liv, Trond R. Hole. Vi er ikke alle like, og vi skal være her for hverandre.
«Vi skal alle møte hverandre på den andre siden av viruset. De som hjalp og støttet. De som hamstret. De som så en kollega som hadde det enda verre enn en selv. De som dro på hytta. De som ikke utnyttet situasjonen, men som viste forståelse og fleksibilitet. De som isteden tok ut dobbelt utbytte av selskapet sitt. De som frivillig meldte seg til å hjelpe. De som bygget eget lager. De som valgte samhold og samhandling. De som valgte å være seg selv nok. Vi skal alle møtes på andre siden av viruset.»

Ha en fin dag alle!

Hilsen Mona

13. mars sendte ordfører ut denne uttalelsen.

Til alle innbyggere i Karlsøy

Hele landet står nå i en særdeles vanskelig og utfordrende situasjon med koronapandemien , en situasjon som vil vedvare. I seg selv er dette krevende å stå i over tid, men det er også en anledning til å vise at vi står sammen, og vise vår styrke som enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Jeg er også klar over at slik situasjonen er nå, er det mange som blir engstelige og bekymret, både for egen situasjon, men også for sine barn, sine foreldre og for samfunnet generelt.

Det er viktig at vi alle bruker tid på å være der for hverandre, og støtter hverandre i en vanskelig tid. Omsorgen for hverandre må vi nå vise ved å holde avstand fysisk, det er slik vi best kan beskytte oss selv og hverandre.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre for å hindre spredning av viruset, er å ha god håndhygiene, samt følge de oppfordringer og pålegg som kommer fra myndighetene.

Kommunen er i høyeste beredskap, og vil fortløpende vurdere hvilken informasjon og råd vi kan gi til. Dette slik at alle forstår hvor viktig det er å overholde alle restriksjoner, for å hindre en eskalering av situasjonen.

Selv om kommunen er i høy beredskap, så vil enkelte funksjoner være som før. Dagligvarebutikkene holder åpent, og får påfyll fra sine leverandører. Det er derfor ingen grunn til å hamstre matvarer, det er nok til alle.

Takk til alle som bidrar med å ivareta de viktige samfunnsoppgavene, til alle dere som tar den viktige samtalen med barn og unge og til dere som ringer en venn/nabo/familiemedlem som kan ha behov for en god samtale.

Hilsen ordfører Mona Pedersen