Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Informasjon om spillemidler

29. august kl 18.00 – 21.30 holdes informasjonsmøte på Fylkeshuset om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.

Asfaltering på Vannøya og Hansnes

Vil foregå i perioden tirsdag 14. aug - torsdag 16. aug

I dag tirsdag 14. august vil YIT sette i gang med avretting av veiene sør og nord for Vannareid barnehage og JM Holst vei og Villaveien i Vannvåg. Onsdag vil de starte opp asfaltering på de samme veiene.

Torsdag vil YIT asfaltere parkeringsplass og gang- og sykkelvei ved Hansnes barnehage.

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Karlsøy kommune har avtale med Krisesenteret for Tromsø og omegn. Vi kan videreformidle kontakt eller du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret på deres døgnåpne telefon 776 11 060.

Nye folketallsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå

SSB lager annet hvert år en ny framskrivning av folketallet for kommunene. Ny oppdatert framskrivning  for Karlsøy viser samlet forventet nedgang i folketallet. Det forventes reduksjon i aldersgruppen som får  tilbud i barnehage, stabilt for de i skolepliktig alder og økning for aldersgruppe over 67 år.

Kunngjøringer

Aktiviteter og arrangementer