Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Utviklingsmøte

14. oktober kl. 11.30 - 14.30


  • Hvordan skal Karlsøy kommune utvikle seg i fremtiden? (Identitet, attraktivitet, bolyst, barn og unge, møteplasser mv.)

  • Hvordan skal vi få opp entusiasmen for utviklingsarbeidet i kommunen?

  • Hvilke finansieringsløsninger kan være aktuelle for utviklingsarbeidet i kommunen?


Lag og foreninger - gjør en ekstra innsats for miljøet og bli belønnet for det!

Prosjektet «Ren Kyst» har løpt siden 2011. Målet har vært å sette fokus på marin forsøpling som miljøproblem, særlig i vår region, og å rydde på om lag 45 kartlagte steder hovedsakelig på ytre kyst av Tromsø og Karlsøy. I tillegg skulle prosjektet garantere for at folk som ryddet strand kunne få levere søppelet uten å tenke på betaling. På land har Remiks vært utfører av denne delen, mens på ikke-vei lokaliteter har Kystvakten spilt en viktig rolle, sammen med SNO Statens naturoppsyn og privatpersoner.

Ren Kyst har midler primært til dekking av utgifter, men definitivt også noen tusenlapper til lag og foreninger som gjør en god innsats.

Invitasjon til orienteringsmøte

28. september Kl. 19:00

Lerøy Aurora AS ønsker en åpen og god dialog med lokalsamfunnene de driver i, og inviterer derfor til et informasjons- og dialogsmøte på Næringslivets Hus 28 september kl. 19.00.