Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Næringskonferanse - Gamnes

Torsdag 18.01. arrangerte kommunen næringskonferanse på Ulaheim - Gamnes. Lokalt næringsliv, Karlsøy Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, kommuneadministrasjon og lokalpolitikere var invitert.

Borgelig vigsel

Kommunene har fra 1/1-2018 overtatt ansvaret for borgerlige vigsler. Kommunestyret har delegert vigselsmyndighet til ordfører, varaordfører og rådmann. Hver av disse tre kan kontaktes for å avtale borgerlig vigsel eller for å svare på aktuelle spørsmål om ordningen. 

Kunngjøringer

Høring navneforslag adresseparseller i Karlsøy kommune

I dag er det i underkant av 20% av husstandene i Karlsøy kommune som har veiadresser. Dette er hovedsakelig husstander som har avkjørsel fra kommunale veier. De resterende boligene i kommunen har per i dag matrikkeladresse (gårds-/bruks-/festenummer), men kommer ved ferdigstillelsen av dette prosjektet til å få veiadresser.