Informasjon om folkeregistrert adresse

Etter overgangen fra matrikkeladresser til veiadresser i store deler av kommunen mandag 10.12.2018 er blant annet folkeregisteret nå oppdatert. Les videre for å finne ut hvordan du kan kontrollere om din folkeregistrerte adresse har blitt endret.

For personer som har hatt folkeregistrert adresse på en av matrikkeladressene som er omgjort til veiadresse er adresseendringen automatisk blitt oppdatert i folkeregisteret.

Ønsker du å kontrollere dette kan du gå inn å sjekke din kontaktinformasjon i Altinn via denne siden: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Hvis du ikke er oppført med korrekt folkeregistrert adresse, kan melding om flytting sendes fra samme side.

Posten har også oppdatert sitt register. Hvilken adresse posten har registrert på deg kan du sjekke på denne siden: https://www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser

 

Informasjon til foretak med adresse i Karlsøy kommune

Etter overgang fra matrikkeladresse til veiadresser i store deler av kommunen er det behov for å oppdatere ditt foretaks addresse i enhetsregisteret.

Dette kan gjøres med samordnet registermelding som er tilgjengelig på hjemmesiden til Brønnøysundregisteret.

Spørsmål angående dette rettes til Brønnøysundregisteret per telefon 75 00 75 00 eller via kontaktskjema.

Saksgang vedtak om adressenavn i kommunestyret 21.06.2018

29.08.2017 Formannskapet fatter vedtak om videre arbeid med adresseringsprosjeket for gjenstående eiendommer. Før dette er adresseparseller utarbeidet i samråd med kartverket.

20.09.2017 Det inviteres til å komme med navneforslag. Frist er satt til 20.10.2017. I løpet av denne perioden kom det inn 133 innspill med 211 navneforslag.

22.11.2017 Adressenavn legges frem for formannskapet som vedtar navnene for videre behandling, innkomne navneforslag er vedlagt saken.

24.11.2017 Navneforslag oversendes til Stedsnavntjenesten for tilrådning.

12.12.2017 Navneforslag legges ut til offentlig ettersyn. Det innkommer 5 uttalelser til 3 parseller.

03.04.2018 Svar mottas fra stedsnavntjenesten.

11.04.2018 Navneforslag legges frem for kommunestyret for endelig vedtak, uttalelser etter offentlig ettersyn er vedlagt saken. Saken sendes tilbake for administrasjonen for ny behandling grunnet navneforslag for adressenavn på Vannøya og Reinøya.

19.04.2018 Det bes om innspill fra bygde- og utviklingslag for 5 adresseparseller.

23.05.2018 Nye navneforslag for 5 adresseparseller oversendes stedsnavntjenesten for tilrådning.

06.06.2018 Svar mottas fra stedsnavntjenesten.

21.06.2018 Navneforslag legges frem for kommunestyret for vedtak. Adressenavn vedtas.

29.06.2018-02.10.2018 Forarbeid matrikkelen.

23.10.2018-25.10.2018 Forarbeid tildeling av adresser hos Kartverket.

19.11.2018-03.12.2018 Utarbeidelse og kontroll av adresselister.

04.12.2018-06.12.2018 Utsendelse av vedtaksbrev.

10.12.2018 Implementering av adresseendring.

Saksfremlegg til formannskapet og kommunestyret er tilgjengelig gjennom møteplanen til Karlsøy kommune.

Etter samtale med Kartverket er det etablert 4 nye adresseparseller. Disse ble tatt ut av prosjektet for å sikre fremgang for prosjektet. Eiere av eiendommer som omfattes av disse adresseparsellene har blitt invitert til å komme med navneforslag. Dette gjelder 2 parseller ved Skogsfjordvatnet (Pernilsajordet og området Lavoll-Bjørkli), Ringvassbu og deler av Lille-Skorøya.