Brann og redningstjenesten i Karlsøy kommune ivaretas gjennom et interkommunalt samarbeid med Tromsø kommune. Dette samarbeidet dekker områdene brannvesen, dykkertjeneste, feietjeneste og forebyggende arbeid.

I kommunen har vi 4 brannkorps. 1 korps på Hansnes, 1 korps på Reinøy og to korps på Vannøy, henholdsvis Vannareid og Vannvåg. Koordinering av brannkorps og det interkommunale samarbeidet administreres av Varabrannsjef Svein-Marthin Thomassen. Har du spørsmål kan man ta kontakt via e-post: svein-marthin.thomassen@karlsoy.kommune.no eller pr telefon: 77746033.

 

Er uhellet ute og man trenger akutt hjelp.
Ring 110

 

Karlsøy kommune og Tromsø kommune har en avtale om at feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Karlsøy kommune skal utføres av Tromsø Brann og redning.

Dette er en tjeneste som i hht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal utføres etter behov og minst hvert fjerde år. Det er eiers ansvar å sørge for at fyringsanlegget er intakt og virker som tiltenkt.

Feier varsler i forkant av feiing eller tilsyn. Eier må sørge for at noen er tilstede ved tilsyn for å representere eier.

For spørsmål ang. feiing / tilsyn kan en ta kontakt med Fagleder/FeiemesterJo-Inge Stenersen på telefon 777 90730/ 95984220 eller e-post; jo.inge.stenersen@tromso.kommune.no

En kan også kontakte Tromsø brannvesen på telefon 777 90 710 mellom kl. 0800 - 1545.

 

Plan for feiing og tilsyn i Karlsøy kommune 2017 - 2020

Feiing Tilsyn
2017: Fra Kommunegrensa til Hessfjord,
          Dåfjord, Skogsfjord og Rebbenesøy
2017: Vannøy
2018:Ringvassøy fra Hessfjord til Grunnfjord 2018: Reinøy og Karlsøya
2019: Vannøy 2019: Fra Kommunegrensa til Hessfjord, 
          Dåfjord, Skogsfjord og Rebbenesøy
2020: Reinøy og Karlsøya 2020: Ringvassøy fra Hessfjord til Grunnfjord

 

Karlsøy kommune er pr. 1.1 2017 i rute etter fireårs rutine, frem til behovsregistrering er ferdig, anslagsvis 2020. Etter dette legges det en ny plan basert på behovsprøvd forfall. Ny områdeinndeling må om nødvendig foretas. I tillegg til de boliger som pr. i dag får varsel om tilsyn og feiing/kontroll på skorstein, skal samtlige fritidsboliger kartlegges og feies/kontorlleres fyringsanlegg. Det vil på noen områder bli gjennomført tilsyn og feiing i samme operasjon. Dette vil gjelde i øyområder hovedsaklig, og andre plasser der adkomst stiller krav til tilrettelegging.

brann

Fem tips for å hindre brann i hjemmet

05. oktober 2016
Viktig info fra brannvesenet.
Bål

Bråtebrenning

18. mai 2016
Det er forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen i ...
Branninspektør Bengt Appelbom, branningeniør Øystein Mathias Høydal og varabrannsjef Svein-Marthin Thomassen

Branntilsyn på rådhuset

29. oktober 2015
Brannvesenet er i ferd med å gjennomføre den årlige runden med tilsyn av det som kalles særskilte br...
Nasjonal plan

Nasjonal plan for beredskap mot forurensning.

Kystverket skal koordinere beredskapen.

12. mai 2015
Kystverket har ansvaret for å koordinere beredskapen mot forurensning på nasjonalt nivå og har nå ko...
Gunn_100x72

Kvalsundtunnelen

Installasjoner og adferd i tunnelen ved uventede hendelser og brann

03. september 2013
Et lite knippe publikummere møtte opp til informasjonsmøte om installasjoner og adferd i Kvalsundtun...
Solen i bakgrunnen_100x75

Feiing og tilsyn

20. januar 2003