Vi minner om at det er skuddpremier på kråkefugl, mink, røyskatt og rev. Karlsøy kommune har satt av 10.000 kr. årlig til denne ordningen.

Jakttider:

Villmink: hele året

Rødrev: 15.7. – 15.4.

Røyskatt: 21.8. – 15.3.

Kråke: 15.7. – 31.3.

Iht. jakt- og fangsttider fra 1. april 2017 til 31. mars 2022:  https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/temabilder/jakt-og-fangst/jakttider2017-2022.pdf

 

Mer informasjon fås her