Luftkvalitet i Norge er en ny varslingstjeneste som gir informasjon om luftkvalitet i alle landets kommuner. 

Tjenesten er utviklet i samarbeid mellom Meterologisk institutt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. 

Her finner du blant annet anbefalinger om hvordan sårbare grupper som de med astma og luftveissykdommer, de med hjerte- og karsykdommer og diabetes, eldre, gravide og barn bør opptre ved de ulike forurensingsklassene.