Hvorfor kan jeg ikke kaste hageavfall i nærområdet?

Forsøpling

Hageavfall som dumpes i friområder og i naturen regnes som forsøpling, og er ulovlig jf. Forurensningsloven § 28. Kommunen kan pålegge hageeiere og beboere opprydding.

Truer naturmangfoldet

Hageavfall i naturen er en stor kilde til spredning av fremmede, skadelige arter og plantesykdommer. Dette truer vårt stedegne biologiske mangfold og forstyrrer det naturlige plante -og dyrelivet.

Brytes langsomt ned

Det tar lang tid før hageavfall brytes ned, og dumpingplasser blir fort skjemmende for naboer og turgåere.

Tiltrekker skadedyr

 Hageavfall tiltrekker også skadedyr som brunsnegler og rotter. De trives veldig godt i slike avfallshauger, og for brunsnegler er dette et perfekt eggleggings- og overvintringssted.

Hva skal jeg gjøre i stedet?

Komposter

Rent hageavfall kan komposteres i egen hage, i en haug eller i en enkel, uisolert binge.

Lever

Hageavfall kan også leveres gratis til Remiks Miljøpark, Ringvegen 180, Tromsø. Åpningstider: man-tors kl. 07 – 19 og fre kl. 07 – 15:30.

Se også: https://www.remiks.no/kundeservice/returstasjoner

Hageavfall sorteres i to deler:

Del 1: Kvister, grener, topper, tær og røtter inntil 30 cm i diameter. Røtter må være fri for jord og stein.

Del 2: Gress, mose, løv, jord, sand og små naturstein kan også leveres, men emballasje brukt under transport må fjernes (f.eks. blomsterpotter, sekker etc.).

Skal du kvitte deg med hageplanter som står på Fremmedartslista må disse håndteres som restavfall og destrueres! Små mengder kan pakkes i tette plastsekker og kastes som restavfall, større mengder må leveres til Remiks Miljøpark til forbrenning. Blant plantene på Fremmedartslista er parkslirekne, kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og hagelupin.

For fullstendig liste se: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018