Søknaden gjelder endring av følgende to lokaliteter i Langsundet:

Lokalitet:             Futnes

Posisjon:              N 690  57, 081´    Ø 190  35, 264` 

Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte

Tillatt biomasse: 3600 tonn

 

Lokalitet:             Strandmo

Posisjon:              N 690  52, 911´    Ø 190  26, 105` 

Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte

Tillatt biomasse: 3600 tonn

 

Utleggstid er 4 uker. Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Karlsøy kommune, drift og utvikling, rådhuset, 9130 Hansnes,

eller som e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no innen 29. mai 2020.

 

Søknaden innebærer kun arealendring, herunder en mindre endring/justering av anleggsarealet og rammen for utvidelse av burstørrelsene fra 70x70 til 80x80 meter. Vedleggene inneholder søknader og kartpakker.

 

Søknad om akvakultur av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Futnes

Søknadsskjema Futnes

Kartpakke Futnes

Søknad om akvakultur av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Strandmo

Søknadsskjema Strandmo

Kartpakke Strandmo