Fra 1.august 2019 er åpningstidene for personer uten forhåndsavtale

 

mandager kl 10 – 14

torsdager kl 10 – 14

 

Vi ønsker at flest mulig skal ha forhåndsavtale, slik at vi kan få satt av tid og samtalerom for å få gjennomføre samtalen på en god måte. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss fra www.nav.no, Ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33 for å avtale tid. Hvis behovet for kontakt med NAV Karlsøy er akutt de andre virkedagene, kan vi kontaktes på de samme kanalene.
NAV Karlsøy har egen postkasse i servicetorget i første etasje, og det finnes søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp på www.karlsoy.kommune.no

Leder

NAV Karlsøy