Henvendelse fra innbygger resulterte i rask behandling fra Kartverket

Etter henvendelse fra innbygger har Kartverket nå meddelt følgende:

 

"Takk for meldinga om skrivemåten Sædingskroken. Skrivemåten Sengskroken lå også inne som skrivemåte for bruk 3/7 i Karlsøy kommune, og jeg har nå prioritert denne skrivemåten slik at den skal brukes på offentlige kart. Sengskroken lå ikke inne i Kartverkets stedsnavnregister med funksjon som grendenavn, og jeg har nå oppretta Sengskroken med funksjon som grendenavn. Samtidig har jeg endra skrivemåten til stedsnavn som er avleda av Sengskroken slik at forleddet er skrevet Sengs- i tråd med primærnavnet.

 

I tillegg er Sengskroken kirke tatt inn i Sentralt stedsnavnregister, og informasjonen på denne nettsida er brukt som kilde/dokumentasjon: https://www.karlsoy.kommune.no/sengskroken-kirke.413609.no.html

 

Vannøya kirkegård er også ført inn i navneregistret, og her er matrikkelen brukt som kilde.

 

Forleddet Sengs- kommer av ordet sæding, som betyr ‘gråmåse’. Ettersom både uttalen /sængs/ og skrivemåten Sengs- er innarbeidd, er det disse skrivemåtene som bør brukes av det offentlige.

 

Vennlig hilsen

KARTVERKET

 

Aud-Kirsti Pedersen"