Bli med Elements Arctic Camp på en tur og opplev vår spektakulære region gjennom havpadling. Området rundt vår villmarkskamp tilbyr enormt utvalg for havpadling med flotte turer av varierende lengder og nivåer. Du kan padle rundt idylliske holmer og stoppe ved hvite sandstrender eller, hvis du foretrekker større utfordringer, ut til mer eksponerte områder med lange kryssinger i åpent hav. - mulighetene er nesten uendelige. Hvor vi velger å padle avhenger av ditt erfaringsnivå og av hvilke utfordringer du vil ha.

Det faktum at vi kan tilby så mange forskjellige padlealternativer med utgangspunkt fra et sted og i et sådant spektakulært arktisk område, er unikt og noe som skiller oss fra andre destinasjoner for havpadling. Vi er stolte av å kunne tilby unike opplevelser og vi har høyt fokus på kvalitet og god service. For å oppnå dette har vi alltid små grupper.

 

Join Elements Arctic Camp on a trip and experience our spectacular region by sea kayaking. The area surrounding our wilderness camp offers enormous variety for sea kayaking with wonderful trips of varying lengths and levels. You can paddle around idyllic islets and stop at white sandy beaches or, if you prefer greater challenges, out to exposed areas with long crossings in the open sea.

The possibilities are virtually endless – from challenging paddling in the big waves of the open sea to gentle paddling in calm waters. Where we choose to paddle will depend on the challenges you want.

The fact that we can offer so many different paddling options from the same place is unique and something that distinguishes us from other sea kayaking destinations.

We pride ourselves on providing unique experiences with good service. To achieve this, we always have small groups.

 

For Prices and booking click here

Mobil: +47 907 89 699

Epost: post@elementsarcticcamp.com

Webside: http://elementsarcticcamp.com/index.html

Facebook: Elements Arctic Camp

Instangram: Elements_Arctic_Camp