Villmarksleiren er gratis og deltakerne vil gå fra nord til sør på Ringvassøya over fem dager.  Alle vil bære sitt eget utstyr og vil oppleve å få overnatte i både telt og hytte. Det er inkludert tre måltider per dag og alle får tilsendt forslag til utstyrsliste i god tid før avreise. Husk at det er mulig å låne deler av utstyret fra utlånssentralen vår. 

Les mer og meld deg på her:

Villmarksleir for ungdom i sommerferien 2024 - Ishavskysten friluftsråd