Karlsøy kommune har fått bevilget et begrenset beløp for tildeling til lag og foreninger.

Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Karlsøy kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om idretts- og kulturmidler.

Tilskudd tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder:

  • Lag og foreninger som drifter eget bygg/anlegg
  • • Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 - 19 år

Søknad om tilskudd fra idretts- og kulturmidler skal vedlegges forenklet regnskap, årsmelding, handlingsplan og budsjett.

Søknad kan leveres som e-post, brev, eller på skjemaet Kulturmidler (KF-109).

Søknadsfrist er 16. april 2021.