Følgende ordning for gradvis åpning innføres fra mandag 27. april:  

  1. Det er fortsatt kun hovedinngangen som kan benyttes
  2. Venterommene vil midlertidig være etablert i atskilte deler av kantinearealet. Tannhelsetjenesten har eget venterom som vil være åpent.
    Dette for å unngå unødig opphopning utenfor de respektive tjenesteområdene.

Servicekontoret og øvrige tjenester ved rådhuset er fortsatt stengt for publikum.
Se for øvrig orientering om hvordan øvrige tjenesteområder betjenes her