For eksempel kan man sette opp en bygning på inntil 50 m2 uten søknad - vel og merke med visse forbehold.
Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting. Den skal brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
Man kan også sette opp tilbygg på inntil 15 m2.

En god orientering om de nye reglene finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.