Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Direktoratet for byggkvalitet

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Fra 1. juli kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Før du kontakter oss...

 

Etter den reviderte plan- og bygningsloven er det spesifisert at all kontakt med kommunen i en byggesak (som krever søknad), skal foregå via Ansvarlig søker. Byggesakskontoret opplever svært mange henvendelser fra tiltakshaver (byggherre), som egentlig skulle vært rettet til Ansvarlig søker. Grunnen til at funksjonen "Ansvarlig søker" ble opprettet er blant annet for å avlaste kommunen og gjøre den mer effektiv. Ansvarlig søker er til for å brukes!