Her kan du lese litt om forebygging av arbeidslivskriminalitet:
Presentasjon til Karlsøy politiråd 13 sept.

I samme møte ble det også presentert en handlingsveiledning ved bekymring for radikalisering og voldelig rasisme.
Denne veilederen kan du lese her.