«Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 - 2032» er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022. I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling, men først vil vi høre dine innspill.

Vi inviterer til et folkemøte på Teams 17. januar for å presentere planen med fokus på Karlsøy kommune. Der tar vi også imot innspill og svarer på spørsmål.

Hvis du vil delta på møtet så må du melde deg på.  Påmeldingslenke.

Planforslaget kan du lese her. Det ligger også et leseeksemplar på rådhuset på Hansnes.