Kommunen har nedsatt en ressursgruppe som skal jobbe med hvert sitt fagfelt i tilknytning til flyktningene. De involverte tjenestene er:

 • Voksenopplæring/skole
  • Introprogram
  • Barne- og ungdomsskole
 • Barnehage
 • Helse
  • Helsesykepleier
  • Psykiatri
  • Lege
 • Bolig
 • NAV
 • Bygg/anlegg

For å koordinere disse tjenestene er det ansatt en koordinator. Koordinator skal blant annet fungere som ett bindeledd mellom kommunen, UDI og IMDi. I tillegg til dette, vil vi engasjere miljøarbeidere på Vannøy og Ringvassøy for å ivareta flyktningene på best mulig måte når de kommer.

 

Boligsituasjon:

Kommunen har pr i dag klargjort 2 leiligheter på Hansnes, 1 i Vannvåg samt 4 leiligheter på Bosenteret i Vannvåg som skal stå ferdig like etter påske. Behovet for ytterligere boliger vil avdekkes etter hvert som flykningene ankommer.

 

Når flyktningene kommer starter det viktige arbeidet med integrering, gjennom skole, barnehage, jobb og ikke minst i lokalsamfunn og fritidstilbud. Vi håper det er mange som ønsker å bidra – spesielt lag og foreninger. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert.

For henvendelser vedrørende flykninger, kan du sende epost til postmottak@karlsoy.kommune.no. Din henvendelse blir deretter formidlet til riktig tjeneste.

Informasjonssider vedrørende den nasjonale flyktningstatus: www.udi.no, www.regjeringen.no, www.imdi.no OBS: her ligger også informasjon på Ukrainsk: https://www.imdi.no/ukraina/informasjon-pa-eget-sprak/