Etter et tverrpolitisk innspill i kjølvannet av Karlsøy kommunes budsjettseminar, har kommunestyret i Karlsøy 22. september gjort følgende vedtak: 

 • Hansnes kunstgressbane tildeles kr. 200.000,- til ekstra vedlikehold
   
 • Elevrådene ved Hansnes skole, Vannøy oppvekstsenter og Vanna Montessoriskole tildeles kr. 500,- pr. elev. Pengene skal gå til miljø-/trivselstiltak på de aktuelle skolene.
   
 • Resterende midler av samlet pott på kr 1.000.000,- lyses ut som idretts- og kulturmidler som frivillige lag og foreninger i øyriket kan søke på. Søknadene behandles i Levekårsutvalget. Utvalget ser bort fra de kriteriene som ligger for de ordinære idretts- og kulturmidlene, og tildeles etter følgende kriterier:

  – Midler til finansiering av aktivitetsrettede tiltak prioriteres
  – Søknad om midler for å dekke eventuelle krav om egenandel
  – Ubrukte midler overføres som et tillegg til neste års ordinære tildeling
  – Søknadsfrist: 22. oktober 2021
  – Til lag og foreninger i Karlsøy: Hvordan sender jeg inn søknad?

Ordfører Mona Benjaminsen gir uttrykk for stor begeistring etter endt kommunestyremøte:
– Dette er en gledens dag for frivillige lag og foreninger i Karlsøy, både for små og store!

Et samlet kommunestyre håper tildelingen vil bidra til økt trivsel og bolyst i Karlsøy, etterhvert som koronarestriksjonene avtar og livet vender tilbake til normalen.