Kommunestyret delegerte til Levekårsutvalget å behandle søknader om ekstra idretts- og kulturmidler. Søknadsfrist ble satt til 22. oktober 2021, slik at Levekårsutvalget skal kunne behandle dette i sitt siste møte dette året.

Kommunestyret vedtok også at man skulle gå bort fra de kriterier som gjelder ved ordinær tildeling av idretts- og kulturmidler. Følgende kriterier ble satt for hva det kan søkes ekstra idretts- og kulturmidler til:

– Midler til finansiering av aktivitetsrettede tiltak (Prioriteres).
– Søknad om midler for å dekke eventuelle krav om egenandel på tiltak.

Det er ikke satt noen formkrav til innhold i søknaden og det er derfor ikke noe skjema som skal benyttes ved søknad. Vi oppfordrer søkere til å belyse hvilke tiltak man ønsker støtte til og en finansieringsplan for tilakene på best mulig måte slik at Levekårsutvalget har mulighet til å vurdere denne.

Alle søknader bes sendes på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no eller som brev til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes