Karlsøy kommune ønsker å styrke sitt omdømme som et attraktivt sted å bo, jobbe og starte næringsvirksomhet i.

Karlsøy kommune skal leve opp til et omdømme som et levende øyrike, som nåværende og nye Karlsøyværinger er stolte av å bo i. Dette skal vi oppnå ved å bidra til trivsel blant innbyggerne i kommunen – og blant egne medarbeidere – i et øyrike med et hav av muligheter!

Hvem kan søke om midler fra Bo- og blilystfondet?
Hvordan en kommune fungerer er viktig både for lokalbefolkning og tilreisende. Bo- og blilystfondet skal gi støtte til ulike utviklingstiltak i øyriket, primært prosjekter med aktiviteter og fritidstilbud.

Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for at barn, ungdom, frivillige, grendeutvalg og andre organisasjoner involveres i arbeidet, og samarbeider om tiltak som møter barn og unges uttrykte behov.

Prioriterte områder er i hovedsak: 

  • Tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende lokalsamfunn
  • Tiltak som oppretter gode møtearenaer og fritidsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til tilflytting av nye barnefamilier
  • Tiltak som skaper nye arbeidsplasser

Tilskudd
Samlet støtte fra bo og blilystfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov og ikke overstige kroner 100.000.  

Andre fond i Karlsøy kommune https://www.karlsoy.kommune.no/kommunalt-naeringsfond.411846.no.html

Det er obligatorisk for alle som søker om midler fra kommunale fond å bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

 

Tillskuddsportalen gir også informasjon hvor det er mulig å søke midler til diverse; https://tilskuddsportalen.no/