Besøkende må på forhånd lage en avtale med avdelingssykepleier eller annen sykepleier/helsefagarbeider for tidspunkt. Avtalen meldes senest dagen før. Tidspunkt for besøk skjer mellom kl. 11 og 13 på formiddagen eller mellom kl. 17 og 19 på ettermiddag. Besøkende som har avtale ringer til avdelingen og melder sin ankomst. Hoveddøren vil fortsatt være låst. Besøkende skal gå direkte inn til pasientens rom. Opphold i fellesarealer, sånn som stue, korridor, vinterhage tillates ikke. Avdelingskjøkken skal ikke benyttes. Toalett må benyttes hos den enkelte pasient.

Besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer sykehjemmet. Håndhygiene bør også utføres når besøket er over. Besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll ved hvert besøk. Fullt navn, dato og telefonnummer skal være i protokollen. Dette på grunn av en eventuell smittesporing. Det vil ligge en besøksprotokoll på hvert pasientrom.

Mengde besøk

Det vil være opp til avdelingen hvor mange besøk den enkelte pasient kan ha hver uke. Det er avdelingen sin vurdering å fordele besøkene på de enkelte pasienter. Alvorlig syke og terminale pasienter vil bli prioritert.

Hvor mange kan komme på besøk

Sykehjemmet har tre avdelinger, hvor hver avdeling er delt i to grupper. Hver gruppe på avdelingen kan ha ett besøk formiddag og ettermiddag, 7 dager i uken. Besøkets lengde vil da vare inntil to timer om pårørende ønsker. For å ivareta krav om smittevern, tillater vi inntil 3 besøkende samtidig på pasientens rom. En skal unngå tett ansikt-til ansikt kontakt. Hvis berøring skal finne sted med hender skal det utføres ny handvask/eller sprite hender hos både pårørende. Helsepersonell vasker beboer sine hender før og etter besøk.