Nye problemer for Langsundforbindelsen

Nord-Troms tingretts dom i går slår fast at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen ikke er gyldig som følge av manglende konsekvensutredning.

Langsundet

Det blir derfor ikke fremmet skjønn for å ekspropiere nødvendig grunn for å bygge Langsundforbindelsen.

I saken i tingretten var motparten reindriften + en del grunneiere på Reinøya.

Dommen har alvorlige konsekvenser for framdriften i samferdselsprosjektet vårt.
Ordfører og rådmann er allerede i dialog med fylkesråden om saken.

Les hele dommen i tingretten.

Tips en venn Skriv ut