Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bilde vegprosjektforside_330x400

Høring navneforslag adresseparseller i Karlsøy kommune

Høringsfrist er satt til 20. januar 2018!

I dag er det i underkant av 20% av husstandene i Karlsøy kommune som har veiadresser. Dette er hovedsakelig husstander som har avkjørsel fra kommunale veier. De resterende boligene i kommunen har per i dag matrikkeladresse (gårds-/bruks-/festenummer), men kommer ved ferdigstillelsen av dette prosjektet til å få veiadresser.

UIT varsler om flyvning av Drone over Reinøya, onsdag 8. november 2017

Universitet i Tromsø ved Vegard Negård har bedt Karlsøy kommune informere om at de vil fly med drone over Reinøya i morra 8.11.17.
Hensikten er å eksperimentere med droneflyging i reindrifta for søk etter reinsdyr og mulig jaging av reinflokker.
Flygingen vil foregå på nordøstsida og sørøstsida av Reinøya.

Varsel om vaksine

Tilbud om gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.