Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. februar kl. 09:29

Vannforsyning til Karlsøy er rettet - Kokevarsel, vannet kan være forurenset

Bruddet på Vannforsyning til Karlsøya er nå utbedret.

Vannet kan være forurenset, så vi anbefaler derfor å koke alt vann som brukes til drikke og matlaging.  
Normal drift av vannforsyningen vil være når vi har fått svar på vannprøven etter helga. Det vil da bli sendt ut SMS til vannabonnentene.

Les mer clear

Høring og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Karlsøy kommune annonserer som oftest i Nordlys i forkant, samtidig som planene legges ut også i servicekontoret i rådhuset.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen har utløpt.