Omdømmepirsen2019

Omdømmeprisen 2019

Omdømmeprisen 2019 ble i kommunestyrets møte 19. juni 2019 tildelt VSK Fiskeredskaper AS.

Ved tildelingen av prisen har man lagt vekt på grundervirksomheten til VSK og Freddy Mikkelsen, samfunnsansvaret, sysselsettingen, integreringen av arbeidstakere i lokalsamfunnet, satsingen på sjømatnæringene og god vekst og gode resultater gjennom mange år.

VSK har også samarbeidet med Karlsøy kommune og Næringsforeningen i Tromsøregionen, fagråd Karlsøy i forbindelse med de årlige arrangementene "Øyriket i sentrum".

VSK har på denne måten markedsført Karlsøy kommune på en utmerket måte og medvirket til et godt omdømme.

VSK-konsernet består av flere selskaper, med kontorer på Vannareid og Hansnes i Karlsøy, Tromsø og Finnmark.

Daglig leder i VSK Fiskeredskaper AS er Trond Kåre Pedersen.

Vi gratulerer VSK, hovedeieren Freddy Mikkelsen, daglig leder Trond Kåre Pedersen  og alle ansatte !

Omdømmeprisen ble første gang tildelt i 2018

Omdømmeprisen ble etablert i 2018, og det var Dans i Karlsøy v/ Vigdis og Jan Johansen på Hansnes som fikk tildelt prisen første året.

Omdømmeprisen

Prisen består av et diplom, maleri av lokal kunstner Hanne Nilsen og gavesjekk kr 5.000.