I forbindelse med tidligere kokevarsel for innbyggere som er tilknyttet Hansnes vannverk i Hessfjord, er det installert midlertidig alternativt renseanlegg.

Som en hygienisk barriere for å rense vannet fra Hansnes vannverk i Hessfjord blir det nå brukt en liten mengde klor som blandes i vannet før det sendes ut på vannledningsnettet. Dette gjøres etter mattilsynets veiledning for vannbehandling med klor i henhold til drikkevannsforskriften. Siste vannprøve viser at drikkevannet er rent og trygt å drikke. Det opplyses om at vannet kan få endret lukt og smak som følge av tiltaket, men normalt ved så lave klordoser vil ikke abonnentene merke nevneverdig til dette.