Det er valgår i år. Et viktig premiss for å skape flere private arbeidsplasser i vår region, er et godt regionalt samspill, med fokus på gode samarbeidsformer og omforente strategiske satsninger. For å oppnå en felles forståelse av hvordan kommunene kan sikre en god og bærekraftig næringsutvikling i kommende år, arrangeres her en bransjespesifikk konferanse med innlegg, faglig påfyll og debatt om partiers fiskeripolitikk.


Konferanse og påfølgende debatt ledes av Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim

Del 1: 1200-1245

Åpning av konferansen – Velkommen!
Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune

Fiskerienes betydning for Norge - sjømatnasjonen Norges posisjon globalt

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister

Siste nytt fra fiskerinæringen
Benedicte Nielsen, samfunnskontakt for Norges Råfisklag,

Sjømat av høy kvalitet - fangstet av små kystbåter
Bjørg Nøstvold, adm. direktør i Norfra AS og eier av Torsvågbruket - Fiskeribedrift i Karlsøy

Mulighetens landsdel-fiskeri og teknologi
Edel Elvevoll, professor Norges fiskerihøgskole


Innspill til debatt
Oppsummering med innspill fra tidligere webinarer på (7) Regional tverrpolitisk workshop: Fiskeri | Facebook ved direktør i Tromsøområdets næringsforening Trude Nilsen

Pause

Del 2: 1300-1400

Til debatt
Debatten ledes av Skjalg Fjellheim

  1. Hvordan få til en bedre verdiskaping i fiskerinæringen?
  2. Hvordan skape flere helårlige og lønnsomme arbeidsplasser i Troms og Finnmark?

Korte innlegg fra våre stortingspolitikere fra nord (Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Fremskrittspartiet)

Debatt med politikerpanelet på plass.


Fylkesråd for næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen, oppsummerer.
 

Med vennlig hilsen

Mona Pedersen (s.)
ordfører

 

Fiskens-dag strømmes og kan sees her på Karlsøy kommunes hjemmeside, etter konferansen vil denne bli lagt ut på YouTube. https://karlsoy.kommunetv.no/no/archive/61

Har du spørsmål kan dette sendes til nærings- og samfunnsutvikler hsr@karlsoy.kommune.no

 

Arrangør:

Karlsøy kommune i samarbeid med Tromsøområdets næringsforening/ Regionalt næringsforum for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.