Mens flere kommuner opplever høy arbeidsledighet, kan andre juble over økt sysselsetting. Karlsøy kommune har klart å skape flere arbeidsplasser under korona.

Ordfører Mona Pedersen skriver: "Det er så utrulig knallbra at det midt i en pandemi faktisk skjer utvikling og verdiskapning. For mange bedrifter har 2020 bydd på utfordringer, og vi føler med de mange som opplever stor usikkerhet om fremtiden. Vi kan likevel vise stor oppmerksomhet til de deler av næringslivet som planlegger, vokser, etablerer arbeidsplasser og ser muligheter. I en sånn reportasje er det mye som ikke får plass, og det vil være på sin plass å vise til det som ikke ble sendt. Så er det slik at det alltid vil være et utvalg bedrifter som blir nevnt, vi får ikke kommet til orde for alle.

Torsvågbruket på Vannøya går nye veier i koronakrisen. Ny visedirektør Bjørg Nøstvold jobber godt for å løfte bedriften frem og ut. Ny av året er salg direkte til forbrukere via egen fiskebil, slik at både den fantastiske klippfisken, samt ferske fiskeprodukter når rett ut til kundene. Vi vil få høre mer fra Torsvågbruket, og de tiltak de gjør for å fremme sine produkter, og på den måten opprettholde arbeidsplasser både i fiskebåtene og på fiskebruket. Så er det også slik at også leverandører til fiskerinæringen går nye veier.

På Vannareid ligger VSK (Vannareid Samdriftskontor het det vel for noen år tilbake), som i hovedsak eies og ledes av Freddy Mikkelsen. På VSK Fiskeredskaper satser de på nye innovative løsninger i sin garnproduksjon. Både i forhold til garn som skal gi mindre sårskader på fisken, samt mulighetene til å utvikle et garn som er nedbrytbart i naturen. Følg med, dette kan faktisk sette Karlsøy på kartet innen utviklingsprosjekter.

På Reinøy sjømat jobbes det nå med utvidelse av produksjonslokalene. Store investeringer forteller daglig leder Leif Hansen, som igjen gjør at fantastiske fiskekaker og annen fiskemat kommer til butikken nær deg. Og hvis dere ikke finner produktene i kjøledisken, så utfordre gjerne din lokale kjøpmann på akkurat det. Kortreist nydelig mat fra vårt eget matfat - har du ikke prøvd så er det på tide!

Det gamle bankbygget på Hansnes er nå det nye Lerøybygget! Her har de etablert et tilvekstsenter som overvåker foring på Lerøy`s lokaliteter, både i vår kommune og i andre kommuner hvor Lerøy har lokaliteter. Her kom det 5-6 seks nye arbeidsplasser i 2020, som gjør at nettoen vår kommer på plussiden. I tillegg vil Lerøy i 2021 ha drift på alle sine lokaliteter i Karlsøy, som vil generere flere arbeidsplasser. Kurt Einar Karlsen er tydelig på at Lerøy er kommet for å bli i Karlsøy, og at de vil utvikle sin drift her.

NRS vil med sin etablering av settefiskanlegg i Dåfjord by på rundt 20 nye arbeidsplasser når de er i full drift. Nærheten til Tromsø og det fagmiljøet som er rundt en universitets- og høyskoleby var en medvirkende årsak til etableringen. Dette vil by på spennende og interessante arbeidsplasser i vår region, på mange forskjellige utdanningsnivåer. Vi ser allerede en økning i søknader til utdanning i blå sektor. At NRS også har valgt en ung kvinnelig leder i Liza-Mari Widnes Isaksen slår i tillegg an en fin tone hos våre egne unge i kommunen. Vi har entrepenører innen bygg og anlegg i kommunen som viser til rimelig fulle ordrebøker, for det skal bygges, det skal utvikles. I denne bransjen er det også mange unge ansatte, unge som bor i Karlsøy.

Byggmester Tony Henriksen i Blå Bolig er også opptatt av å rekruttere ungdommen rett fra skolen, og tilbyr lærlingplasser. det er også sterkt ønskelig for han at de som jobber i bedriften i hovedsak skal være bosatt i kommunen. Naturligvis skal det være ringvirkninger, og da er det flott å se at butikker, sevicenæringer og serveringssteder også nyter godt av den veksten som skjer. Det er i noen bransjer at det har vært tryggere å være ansatt enn andre når det kommer til permitteringer i 2020, og kanskje i 2021.

Vi har sikkert tapt noen arbeidsplasser også, tallet som er hentet fra statistikken er et nettotall, ikke et bruttotall. Likevel er det en bragd at vi faktisk har kommet ut på plussiden! Fokus på vekst og verdiskapning gjennom slike reportasjer vil bidra til positiv framsnakk av Karlsøy som bokommunen, som arbeidsgiver, og også fremheve de bedriftene som har etablert seg her. Slik framsnakk kan bidra til nye investeringer, til ny utvikling og til flere karlsøyværinger. Dette er ikke tiden til å hvile på noen som helst sine lauvbær - det er bare å fortsette!"

Fra NRK Troms og Finnmark ;

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/karlsoy-kommune-har-skapt-flere-arbeidsplasser-og-okt-sysselsettingen-under-koronapandemien-1.15319336?fbclid=IwAR2IliG9uxgYhKClL4xMGzcsbI2OhvuaN7K_jnFN6JRkeJTxcAaLX67BjV