Besøksstrategien skal være et verktøy for å nå målene i forvaltningsplanen, og formålet med besøksstrategien er å:

·         Bidra til å ivareta verneverdiene og skape forståelse for vernet

·         Bidra til lokal verdiskapning

·         Bidra til gode opplevelser for de besøkende

I denne forbindelse inviterer til åpent møte på kommunestyresalen på rådhuset, Hansnes, 15. mai 2018 kl. 18:00 – 20:00.

Utkast til besøksstrategi vil presenteres, og det vil være mulig å komme med innspill til tiltak i/ved landskapsvernområdet.

Enkel servering.

Vel møtt!