Vi ønsker å ha fokus på psykisk helse i hele oktober måned. Rus og psykisk helsetjeneste i Karlsøy kommune kommer til å markere Verdensdagen med flere arrangement, både på Ringvassøya og Vannøya i løpet av uka 15-19 oktober. I tillegg ønsker vi å ha stands på Vannareid onsdag 27. september før foredraget som skal være på Ungdomshuset samme dag. Vi ønsker å bidra til mer åpenhet om psykisk helse og å bryte ned tabuer. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet. Årets internasjonale tema er «Å vokse opp i en verden med endringer». Den norske kampanjen har i år fokusert på raushet gjennom kampanjenavnet «Vær raus». 

Å styrke barns og unges psykiske helse er en av de viktigste oppgavene vi står ovenfor i dagens samfunn. I en verden med store endringer og trykk fra sosiale medier, er det å være raus med seg selv og hverandre enda viktigere enn tidligere. Flere føler seg ensomme, og verden har fått den første ensomhetsministeren. Raushet handler om å se hverandre, lytte til hverandre og å være inkluderende. Raushet er medfødt, men vi må bli flinkere til å bruke denne egenskapen i hverdagen. Si til deg selv at du er god nok og gled deg over det du får til. Ovenfor andre betyr raushet å respektere og inkludere. Raushet kan være krevende, men vil oppleves som svært givende, sier kampanjeleder for Verdensdagen, Le Hang Duong.

I fjor ble det satt ny rekord med 1100 arrangementer over hele landet. Rekorden ligger an til å bli slått igjen. Det vitner om et stort engasjement. Dagen markeres av skoler, organisasjoner, kommuner, og bedrifter i perioden rundt 10. oktober. Mental Helse legger til rette for og støtter de lokale arrangørene, men de fleste arrangementene er drevet frem av et lokalt engasjement. Vi trenger alle en påminnelse om å ta vare på vår psykiske helse i hverdagen. Vi har alle en psykisk helse, akkurat som vi har en fysisk helse. Den må vi ta vare på, ikke minst når livet forandrer seg, sier prosjektleder Le Hang Duong. Mange vil også bli møtt med en kopp kaffe på de arrangementene rundt om i kommunen. Det er mye god helse i en god kaffekopp. Og kaffe kan være en måte å starte en samtale på. Ta deg tid til å prate med en du vet vil sette pris på det. Det vil bidra til god psykisk helse både for deg og den andre personen, oppfordrer Duong.

 

Nærmere opplysninger ved:
Rus og psykisk helsetjeneste i Karlsøy kommune. Les mer om verdensdagen: www.verdensdagen.no .

 

Fakta om psykisk helse og Verdensdagen: Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske.13 prosent av befolkningen hadde vært sykmeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer det siste året. Flertallet bekrefter at det er enklere å snakke om fysisk enn egne psykiske utfordringer. 1 av 5 som sliter har ingen å snakke med. Verdensdagen for psykisk helse er en FN dag som ble etablert i 1992. I 25 år har formålet med merkedagen vært å bryte ned tabuer og øke kunnskap. I Norge har vi stort fokus på folkehelse og forebygging.