Karlsøy kommune ønsker å ta godt i mot alle nye innbyggere, og benyttet anlendingen til å få gitt informasjon om kommunen. Bolyst og blilyst handler ikke bare om gode kommunale tjenester og et attraktivt arbeidsmarked, men også om knytte kontakter, sosiale møteplasser og fritidstilbud. For lag og foreninger var dette en god mulighet for å reklamere for sine aktiviteter, rekruttere nye medlemmer og frivillige. 

 

I alt 17 store og små nye innbyggere møtte opp, noe vi er godt fornøyd med. Følgende lag og foreninger deltok: Ringvassøy musikkorps, Ringvassøy idrettslag, Karlsøy brettklubb, Ringvassøy kirkeforening, 70¤Kor, Strikkekafeen, Isbaderklubben Morgenkåpemafiaen, Barnas Turlag og Til topps i Karlsøy. Biblioteket var også åpent, og var godt besøkt. 

 

Hadde du ikke anledning til å delta denne gangen? Da får du ny mulighet om et halvt år! Vi tar sikte på å gjennomføre velkomstarrangement en gang i halvåret. Vi setter pris på å få tilbakemelding fra de som deltok denne gangen, slik at vi kan ha et enda bedre arrangement neste gang. Både nye innbyggere og lag og foreninger kan gi sin tilbakemelding via denne linken https://app.easyquest.com/q/xE3C9