Mens arbeidet på Steinnesveien pågår, vil veien være periodisk stengt. Veiprosjektet har en varighet til i midten av oktober. Her er tidspunktene for stenging:

  • 08:00 – 10:00
  • 10:15 – 12:00
  • 12:15 – 14:00
  • 14:15 – 16:00
  • 16:15 – 18:00
  • 18:15 – 20:00
  • 20:15 – 21:00

Merk: Veien vil være åpen for gjennomkjøring i 15 minutter mellom hver av disse periodene. Arbeidslaget vil også forsøke å minimalisere stengningstidene så mye som mulig.