Prioriteringen er vektlagt etter hvor det er flest mørke veilys i kommunen. På grunn av at det er mye dårlig vær for tiden tas det forbehold om at det kan oppstå forsinkelser, men vi håper at værgudene spiller på lag med oss og at det skal gå unna i et jevnt og fint tempo. Hele veilysrunden er planlagt fullført innen 2 uker.