Til sammen er det ca. 85 veilys som er defekte.

 

Det er beklagelig at disse lysene ikke ble utbedret ved forrige runde.

I løpet av høst/vinterperioden vil det være lys som slutter å virke. Det er svært viktig at disse meldes inn til kommunen.

Dette gjøres via telefon eller e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no og merkes med «Veilys».

Informasjon oppdateres fortløpende.

Tusen takk for tålmodigheten.

Veilys.jpg