Vi har nå utført veilysrunden i kommunen. Det gjenstår fortsatt arbeid på roden i Grøtnesdalen på Reinøy, grunnet bytte og innstallasjon av sikringsskap og strømmålere. Arbeidet med dette pågår.

Det kan også fortsatt være enkelstolper med defekte lys. Vi oppfordrer til å melde disse inn.

Feil og mangler meldes inn på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no. Merk e-post med «Veilys». 

Vi beklager forsinkelsen og takker for tålmodigheten.