Deler av Torsvågvegen i Karlsøy kommune raste ut etter betydelig utvasking i moloen som går mellom Vannøy og øya Koja i selve Torsvåg. På Koja holder både en reiselivsbedrift og Torsvågbruket til, med alle sine tilsatte, samt et betydelig antall båter med tilhørende fiskere og øvrige mannskaper. Det vedvarende dårlige været i vinter har tydeligvis vasket ut molomassene under vegbanen. Geolog har vært på stedet, og vurdert skadeomfang og bøtingsmonn. Fylkeskommunens samferdselsdivisjon har angitt foreløpig reparasjonsmetode, og entreprenørforretningen Presis vegdrift AS har engasjert Workinn entreprenør til jobben, og de er nå i sving med arbeidet. Utstøping av toppdekke vil utsettes til våren. Arbeidet påregnes å være ferdigstilt i morgen, fredag.