Fra tid til annen går det ras og steinsprang fra fjellsidene langs denne vegen. I 2021 anslo en rapport at det måtte gjøres et omfattende utbedringsarbeid både langs vegen og opp i fjellsiden på de mest utsatte strekningene. Det første som måtte gjøres var grøfting på øversiden av vegen. Det er dette arbeidet som pågår nå i sommer. I tillegg skal også bedre skilting komme på plass.