• Besøkende må på forhånd lage en avtale med avdelingssykepleier/teamleder. 
 • Gjennomføres i beboerens leilighet, besøkende skal da gå direkte til og fra beboers leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer
 • Ikke kom på besøk dersom du er syke eller har luftveissymptomer, eller er i karantene
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket
 • Forsøk å holde minimum èn meters avstand til den du besøker og andre, lokale vurderinger kan gjøres, men det er uansett fint å unngå tett ansikt-til ansikt-kontakt.
 • Det er lov til å ha med gaver, blomster og lignende.
 • Hvis du har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntak. Det er ikke anledning å bruke felleskjøkkenet i omsorgsboligen.
 • Besøkende skrives inn i besøksprotokollen ved hvert besøk.
 • Forhold deg til omsorgsboligens smittevernrutiner.
 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing
 • Ved besøk til kritisk syke, eller beboere som er i livets sluttfase gjelder andre rutiner.
 • Det vil bli lagt frem engangskopper i tilfelle noen ønsker å ha kaffe med.  Det vil ikke være servering på Karlsøyheimen for besøkende.

 

Hansnes: Teamleder   41569781                   Avdelingssykepleier      77746067

Vannøy:   Teamleder   41634052                   Avdelingsleder               77746092

 

Følgende spørsmål stilles til den som planlegger å komme på besøk:

Har du nylig oppståtte symptomer fra luftveiene eller feber?

Ja__Nei__

Hvis ja, er du testet for Covid-19?

Ja__Nei_

Har noen i din nære omgangskrets fått påvist Covid-19?

Ja__Nei__

Hvis ja, er det mer enn 2 uker siden du siste hadde kontakt

Ja__Nei__

Er noen av de du bor sammen med i hjemme karantene på grunn av Covid-19?

Ja__Nei__

Har du vært på utenlandsreise i løpet av de siste to uker?

Ja__Nei__

 

Dersom svaret er nei på spørsmålene kan det åpnes for besøk.

Dersom svart er ja på et av spørsmålene kontaktes vakthavende sykepleier for å avklare om det er tungtveiende grunn for å tillate besøk.