• Ta på refleksvest og sikre skadestedet. Sett ut varseltrekant umiddelbart. 

 • Ring politiet på 02800 - de varsler kommunens ettersøkspersonell eller dyreeier. 

 • Ved personskade - gi førstehjelp og ring 113

 • Om dyret forlater stedet, ikke følg etter dyret! Merk stedet med en refleksvest, plastpose eller lignende som knytes fast i autovernet, en brøytestikker eller et tre. Dette hjelper ettersøkspersonellet og politiet å finne igjen stedet. 

 • Ikke gå unødvendig nært dyret! Et skadet dyr legger seg ofte ned om det får være i fred. Om man ikke er varsom og dyret føler seg presset, vil dyret prøve å komme seg videre i sikkerhet, med de ekstra lidelsene dette medfører. Det vil også dra ut tiden før ettersøksgruppa å få letet opp dyret, noe som er svært uheldig med tanke på dyrets velferd. 

 • Avliv aldri skadet storvilt/elg på egen hånd. Avgjørelsen skal tas av politi eller kommunens ettersøkspersonell. Dersom man ikke får tak i politiet, veterinær eller dyreeier innen rimelig tid, og det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive det med det samme. 

 • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse. 

 

 

Gode råd til hvordan du kan unngå dyrepåkjørsel:

 • Vær spesielt oppmerksom i områder med mye vilt eller husdyr. Disse stedene er ofte skiltet.

 • Elg, rein og sau er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere. 

 • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.

 • Vær ekstra årvåken om morgenen og kvelden, og spesielt i grålysningen/skumringen. 

 • Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall. I snørike vintre søker vilt og rein til brøytede veier. Sport i snøen kan tyde på at det er dyr i området. 

 • Sveip med blikket for å få med deg aktiviteten i vegkanten.

 • Tilpass farten – både etter fartsgrensen og forholdene, slik at du har mulighet til å stoppe opp. Senker du farten fra 80 til 70 km/t reduserer du risikoen for ulykke med 50 %. Treffer du dyret med 10 km/t lavere fart, kan det redde liv.