Vannlekkasjen er stoppet. Vannprøver tatt i Vannvåg påviste ingen bakterier. Vannet er dermed trygt.